Optocht Reglement

Optocht Reglement

Het is vereist dat:

 • Bestuurders van motorrijtuigen een geldig rijbewijs, het kentekenbewijs en het bewijs dat het motorvoertuig tenminste WA verzekerd is, tijdens de optocht bij zich te hebben
 • Iedere deelnemer zelf WA verzekerd is
 • Wagens rondom zijn afgeschermd tot 20cm boven het wegdek, de maximale hoogte niet meer dan 4 meter en de maximale breedte niet meer dan 3 meter bedraagt, zeker 2 tot 4 man langs de wagen mee moeten lopen tijdens de optocht
 • Aanhangwagens die geen eigen reminstallatie hebben van een breekketting te voorzien
 • Versnaperingen steeds ver genoeg van de wagens onderhands worden afgegooid
 • In de te nemen bochten geen versnaperingen uit te gooien
 • Het deelnemersnummer steeds goed zichtbaar is voor de jury en na afloop bij de organisatie ingeleverd wordt
 • Bevelen of aanwijzingen van de politie of optocht-commissie nauwkeurig worden opgevolgd
 • Men ervoor zorg draagt dat tijdens het trekken van de optocht deze aaneengesloten blijft.

Het is niet toegestaan:

 • Propaganda te maken voor politieke partijen of groeperingen
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie reclame te maken, dus ook geen sluikreclame
 • Met vruchten, flessen of andere gevaarlijke voorwerpen te gooien
 • Projectielen door ontploffende lading af te schieten of een vuurwapen mee te voeren
 • Godlasterende spreuken of uitbeeldingen mee te voeren en te handelen tegen goede zeden
 • Voertuigen onbemand in de optocht achter te laten
 • Te collecteren zonder vergunning of zonder toestemming van de organisatie.

Algemene informatie:

 • De uitslag van jury is bindend, er is geen beroep mogelijk
 • De prijs winnaars worden na afloop van de optocht in het trefcentrum Treebeek (Maanstraat 20) bekend gemaakt
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet opzettelijk veroorzaken c.q. doen toebrengen van schade of letsel aan goederen en personen door deelnemers dan wel door het publiek veroorzaakt.

Privacy beleid (avg):  

 • Wij als optocht comité Treebeek hechten enorm veel waarde aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zullen puur en alleen gebruikt worden voor onze eigen administratie met betrekking tot uw aanmelding. Wij zullen uw gegevens niet delen met derden en zullen uw gegevens nooit openbaar maken.            

Comité Carnavalsoptocht Treebeek.